מופע המפגיש את הקהל עם העולם וירטואלי, והסיטואציות שהוא יוצר בשונה מחיים ממשיים, בעולם המעשי.  


מופע על החיים כמשפחה וההתמודדיות ביחסים שבין ההורים לילדים בעולם המודרני.


מופע על חייו של המורה בבית הספר ובבית הדילמות והאתגרים.


 מופע קומי למבוגרים
קהילה, משפחה והכיפה שבינהם.